Centrala Gdańsk

  

Femax Krzysztof Dolny Sp.K.

ul. Szczęśliwa 25
80-176 Gdańsk

54°21'17''N, 18°31'21''E 

  

Godziny pracy :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 18.00,
sobota: 8.00 - 15.00

tel. +48 58 326 29 00
fax +48 58 326 29 29

kom- dział detaliczny +48 606 809 654 
kom- dział sanitarny  +48 608 493 688
kom- dział grzewczy   +48 696 059 288

femax@femax.pl

Nr rachunku bankowego:

 

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Gdańsk

49 1050 1764 1000 0023 4107 5840

 

 

FEMAX Krzysztof Dolny Sp.K. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS:  0000444438 ; Kapitał zakładowy: 12.050.000,00; NIP: 957-08-40-115; Regon: 192787028